Duyên tiền kiếp

Người từ tiền kiếp bước ra 
Gặp trong một thoáng xót xa một đời 
Nợ nhau theo nghiệp luân hồi 
Tiền duyên đã định trả rồi lại vay 

Nợ tình chưa trọn kiếp này 
Thì đây người giữ mối dây trùng phùng 
Kiếp sau hội ngộ thủy chung 
Ta không lạc giữa phù dung cõi trần

dsc-7079.jpg

Tôi trở về tìm lại tuổi thơ 
Rét tháng Ba tan trên mái nắng 
Con đường vắng, ô cửa vắng 
Cây bàng ơi... 

Cánh diều xưa đã theo gió lên trời 
Mà sợi dây còn dùng dằng mặt đất 
Cái thuở đi tìm quyển sách nằm trong cặp 
Con dế bỏ quên đã chết tự bao giờ... 

Đồi lau buồn phơ phất trong mưa 
Cây sáo trúc buồn tênh còn một nửa 
Bê vàng ơi, ở đâu về ăn cỏ 
Cỏ mọc già ở phía trăng non.

duyen tien kiep

Make a free website with emyspot.com - Report abuse