duyen tien kiep

Duyên tiền kiếp

Người từ tiền kiếp bước ra 
Gặp trong một thoáng xót xa một đời 
Nợ nhau theo nghiệp luân hồi 
Tiền duyên đã định trả rồi lại vay 

Nợ tình chưa trọn kiếp này 
Thì đây người giữ mối dây trùng phùng 
Kiếp sau hội ngộ thủy chung 
Ta không lạc giữa phù dung cõi trần

dsc-7079.jpg
Continue reading

Make a free website with emyspot.com - Report abuse