We are..

Chúng tôi là Magin Gam Vietnam

Xin chào các bạn, Magin Gam là công ty trẻ với nhiều hoài bão và khát vọng

Hãy ghé thăm và tự mình cảm nhận

Văn phòng chúng tôi đặt tại Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 043 734 9010

Chào thân ái

Masafumi Shimizu

Ataka Haruki

Hồ Hữu Nghị

we are magingam

Make a free website with emyspot.com - Report abuse